Een muziekvereniging wordt opgericht...

1 februari 1902 was de grote dag volgens de statuten. Een muziekvereniging werd opgericht. Waarschijnlijk de oudste vereniging van het dorp Sint Philipsland, maar ook een vereniging die iedereen kent als ‘de muziek’. Er is veel veranderd in de tussentijd, maar het enthousiasme en de passie voor samen muziek maken is gebleven!

Burgemeester Van der Sleijden van Sint-Philipsland richtte de muziekvereniging op. De vereniging telde toen ongeveer 15 leden. Vanwege dit kleine aantal stelde de burgemeester voor de vereniging 'Concordia' te noemen. Dit is Latijn voor 'Eendracht'. Een bekende Latijnse spreuk luidt 'Concordia res parvae crescent'. Letterlijk vertaald betekent deze zin 'Door eendracht groeien kleine zaken aan' ofwel 'Eendracht maakt macht.' Het blijkt een juiste stap van de burgemeester, getuige het feit dat we nog steeds onze vrolijke klanken laten horen.

De burgemeester werd tot voorzitter verkozen. De heer Steenbergen werd dirigent. Een dirigent werd toen nog een kapelmeester genoemd. Een kapelmeester was zeker nodig, want een groot aantal leden kon niet eens noten lezen. Om de leden dit te leren werden twee onder-kapelmeesters aangesteld. Het oprichten van de vereniging kostte natuurlijk veel geld. Daarvoor hadden de oprichters renteloze leningen afgesloten bij een aantal particulieren. Deze leningen hadden de vorm van aandelen, elk jaar werd er een aandeel uitgeloot en zo werden de leningen langzamerhand afgelost.

Concordia liet zich in de beginjaren regelmatig op straat zien. Daarnaast deed de vereniging vrijwel ieder jaar mee aan een festival in de buurt. Zo kwamen de leden onder andere toen al in Zierikzee, Middelharnis, Tholen en Sint-Annaland. Verder deed de vereniging regelmatig mee aan concoursen, waar zij zich kon meten met andere verenigingen. Zo won Concordia al in 1913 een tweede prijs op concours in Middelburg! Wanneer een donateur jarig was werd deze getrakteerd op een serenade.


Concordia kende ook moeilijke tijden. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 stond alles op een laag pitje. Ook de Watersnoodramp trof de vereniging diep. Naast al het veroorzaakte leed op het dorp spoelde de muziektent en de bergplaats van de vereniging weg. Tot overmaat van ramp kreeg de vereniging te maken met twee overlijdens; eind 1953 overleed voorzitter C. van Bendegom die van 1918 tot zijn overlijden voorzitter was geweest en begin 1954 overleed L.C. Clarisse die medeoprichter en dirigent van Concordia was.

In 1959 wordt de drumband aan de vereniging toegevoegd. Vier dames kregen les en namen vanaf toen ook deel aan de rondgangen van de vereniging. In 1960 bereikte de vereniging een nieuw een hoogtepunt: een eerste prijs op het concours in Zwijndrecht. Als een van de laatste muziekverenigingen in de omgeving kreeg Concordia in 1961 haar eerste uniform. Trots werden deze gepresenteerd door 26 van de 30 leden op Koninginnedag 1961. De gelden voor deze uniformen waren ingezameld door het actiecomité ‘uniformfonds’. Verder werd in de jaren zeventig de muziektent aan de Kerkring in gebruik genomen en werd gestart met de jaarlijkse ‘zakjesactie’ om de clubkas te spekken. Huis aan huis werden zakjes rondgebracht die tijdens een muzikale rondgang later weer gevuld werden opgehaald.

 

Trots werden de eerste uniformen gepresenteerd op Koninginnedag 1961.

Rond 1970 diende zich een crisis aan. Het ledental was sterk teruggelopen en er waren grote problemen met de dirigent. Het bestuur en de leden waren vastbesloten dat de vereniging moest blijven voortbestaan. In dit jaar begon de vereniging ook met het huis aan huis ophalen van het oud papier, wat tot op de dag van vandaag iedere maand gebeurt.

Het ledental bleef een zorg, maar langzaam liep het aantal weer op. In 1972 opende dorpshuis ‘De Wimpel’ en werd de repetitielocatie verplaatst van het handenarbeidlokaal van de openbare school naar het splinternieuwe dorpshuis. In 1980 werden de zwarte uniformen vervangen door nieuwe blauwe. Dit tot opluchting van de leden. De oude waren vreselijk zwaar, droogden moeilijk na een regenbui (ook dat gebeurt natuurlijk weleens tijdens een rondgang) en de meeste leden hadden niet de juiste maat. Zo gebeurde het dat bij prachtig, warm weer besloten werd de zware jassen thuis te laten. Een blik op de leden was voldoende om het besluit terug te draaien. Menig lid liep met riemen, bretels en omslagen in de broek of rok om de boel op te houden. Dan toch maar de warmte trotseren.

 

 In 1980 werden de zwarte uniformen vervangen door nieuwe blauwe (groepsfoto 1982).In 1984 was het aantal muzikanten weer groot genoeg om op concours te gaan. Concordia reisde af naar Brielle en won een tweede prijs in de introductieafdeling. In 1985 gaf Concordia voor het eerst een concert op 4 mei in het teken van de Dodenherdenking in de muziektent. Sindsdien geeft de vereniging ieder jaar op deze datum een concert. Sinds de muziektent is afgebroken is het concert in de tuin van de Hervormde Kerk in het dorp. Op 6 juli 1988 werd het veer Anna Jacobapolder – Zijpe uit de vaart genomen. De landelijke pers deed er op televisieverslag van en Concordia speelde op de pont samen met de muziekvereniging van Bruinisse.Begin jaren ’90 nam het ledental fors toe. Er werden avondvullende themaconcerten georganiseerd, soms zelfs met toneel of ander vermaak. In 1995 kreeg de vereniging opnieuw een nieuw uniform; de rode jas en blauwe broek zoals we die vandaag de dag nog steeds kennen. Precies op tijd om goed voor de dag te komen toen in 1996 koningin Beatrix het eiland Tholen bezocht tijdens Koninginnedag. Concordia speelde op de rotonde bij Scherpenisse toen de koninklijke stoet voorbijkwam.

In 2000 organiseerde Concordia voor het eerst een heel groot concert met medewerking van een gelegenheidskoor van zestig leden en een begeleidingsband ‘Promise 2000’. De sportzaal van ‘De Wimpel’ werd voor het eerst totaal verbouwd met onder andere een tribune en professionele verlichting. Dit smaakte naar meer. Tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de vereniging in 2002 werd dit onderstreept met meerdere evenementen en afgesloten met een concert over twee avonden, dat het concert van 2000 overtrof.

 

 

 Groepsfoto ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 2002Er zat ook al een aantal jaren enorme ontwikkeling in de drumband. Vanaf 2005 ging de drumband zich slagwerkgroep noemen. De slagwerkgroep was in staat zelfstandig concerten te geven en nam ook regelmatig elders deel aan evenementen. Door het toevoegen van melodisch slagwerk zoals een xylofoon en marimba kreeg de slagwerkgroep ook de mogelijkheid om bekende melodieën en nummers te spelen, waardoor nog meer variatie in het programma kon worden aangebracht.

In 2012 bestond de vereniging honderdtien jaar. Het jaar werd afgesloten met het grootste concert uit de geschiedenis van de vereniging. Verspreid over twee avonden en met medewerking van solisten en gastmuzikanten werd een prachtig programma ten gehore gebracht onder het thema ‘Concordia in Rosso’. Het geheel werd gepresenteerd door RTL-presentator John Williams, die zijn jeugd in Sint Philipsland heeft doorgebracht. Het was ook voor hem een weerzien met vele oude bekenden.

 

 

 Concordia in Rosso (2012) werd gepresenteerd door oud-dorpsgenoot en Tv-presentator John Williams


Concordia is diepgeworteld in Sint Philipsland. De muziek presenteert zich gedurende het hele jaar op vaste momenten zoals Koningsdag, Dodenherdenking, de avondvierdaagse, lampionnenoptocht en de intocht van Sinterklaas. Verder laten we ons regelmatig op straat zien en organiseert de vereniging minimaal twee keer per jaar een concert. Daarnaast is Concordia ook verantwoordelijk voor een stukje muziekonderwijs op school. 

 

Dirigenten
1902: Steenbergen
1927: Clarisse
1955: Delhez
1960: Rombouts
1989: Bogaards
1992: Siol

Instructeurs

1971: De Haan
1973: Wagemakers
1980: Baten
1981: Van Driel
1993: Orgers (Hans)
2006: Sap
2011: Orgers (Marian)

Bronnen:
-Archief Concordia
-Cronicke van Sint Philipsland, maart 2015 (De Geschiedenis van Concordia, door Joke Bomas).

Historie in beeld.

E-mailen
Map
Info
Instagram